Αρχική/Ετικέτα:

Δωρεές εις χρήμα : Οι προϋποθέσεις για τη μείωση φόρου

του Βασίλη Κουφού, διαχειριστή εταίρου και ιδρυτή της Capa Epsilon spPCC Μία από τις ελάχιστες πλέον φορολογικές εκπτώσεις, που προσφέρει η νομοθεσία μέσω του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στους φορολογουμένους, είναι αυτή που σχετίζεται με δωρεές εις χρήμα και εις είδος. [...]

ΑΑΔΕ : Στη δημοσιότητα το νέο έντυπο Ε3

Δημοσιεύθηκε το νέο έντυπο Ε3, βάση του οποίου θα υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2020, που σχετίζονται με επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνοδευτικά του νέου εντύπου, η ΑΑΔΕ κοινοποίησε και τη σχετική εγκύκλιο απόφαση Α.1112/2021 1.Πίνακας ΣΤ' "Προσδιορισμός Φορολογητέων Κερδών [...]

Παράταση παραγραφής στη δεκαετία με επίκληση συμπληρωματικών στοιχείων

του Γιώργου Δαλιάνη* Όπως είναι γνωστό και με βάση τον προϊσχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αλλά και με βάση τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για διενέργεια φορολογικού ελέγχου είναι πενταετής. Ωστόσο, κατ’ [...]

Τίτλος

Go to Top