Οι άνθρωποι δημιουργούν την κουλτούρα, όχι η εταιρία

του Κώστα Δερμούση* Και μην ακούσω την κοινοτοπία ή τη βολική υπεραπλούστευση, ότι η εταιρία είναι οι άνθρωποι της. Όταν μιλάμε για εταιρία, τουλάχιστον στην προκειμένη περίπτωση, είναι σαφές ότι μιλάμε για τη διοίκηση της, άρα για ένα πολύ χαμηλό [...]