Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων : Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων 2020 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2020. Διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας, στο πλαίσιο της [...]