Δίκαιο & Οικονομία

Το Δίκαιο είναι ένα Έργο Τέχνης που σμιλεύτηκε στις πλέον πολυτάραχες περιόδους της Ανθρώπινης Ιστορίας. Το εξαιρετικά απλό του περιεχόμενο - το οποίο ουσιαστικά αφορά τη ρύθμιση του συνόλου των πτυχών των ανθρωπίνων σχέσεων και δραστηριοτήτων - αποτέλεσε την πρώτη [...]