Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής». Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση [...]

Πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΜμΕ επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Αττικής-Αλλαγή ημερομηνιών αιτήσεων

Λόγω του αναμενόμενου μεγάλου αριθμού αιτήσεων στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που προβλέπει την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέσα από τη διάθεση ποσού ύψους 200 εκ. ευρώ,  και για την καλύτερη διαχείριση αυτών, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος [...]

Πρόγραμμα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Αττικής

Σε δημόσια χρηματοδότηση που καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 (με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης € 5.000,00 και μέγιστο € 50.000,00) προχωρά η Περιφέρεια Αττικής αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής 2014-2020). Θα [...]

Τίτλος

Go to Top