Επιβολή πράσινου τέλους στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης diesel

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο πολεοδομικό νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» επιβάλλεται, από 1.1.2021, επί του πετρελαίου εσωτερικής καύσης diesel, με εξαίρεση του χρησιμοποιούμενου ως καυσίμου θέρμανσης, πράσινο τέλος ύψους τριάντα (30) ευρώ ανά χιλιόλιτρο και [...]