Προκηρύξεις Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 : Καθεστώτα Ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις

Με Δελτίο Τύπου, το Υπουργείο Ανάπτυξης γνωστοποίησε δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού € 500 εκατ., οι οποίες υπεγράφησαν την περασμένη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020,  από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκο Παπαθανάση. Πρόκειται για [...]