Αρχική/Ετικέτα:

Προβλέψεις και δημιουργική λογιστική

των Κυριάκου Πατατούκα και Νικόλαου Λ. Παπάκη Ο στόχος της χρηματοοικονομικής λογιστικής είναι να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Η αναγνώριση, η επιμέτρηση και η γνωστοποίηση των προβλέψεων στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων προϋποθέτει την ερμηνεία [...]

Ο κίνδυνος απάτης στις ΜμΕ και ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης

Άρθρο της Ειρήνης Ι. Παπαδοπούλου* Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν τον βασικό κορμό της ελληνικής οικονομίας και αναπόσπαστο στοιχείο του μηχανισμού παραγωγής της. Η ελληνική οικονομία έχει εναποθέσει τις ελπίδες της για ανάπτυξη και σταδιακό απεγκλωβισμό από τη μακροχρόνια οικονομική [...]

Τίτλος

Go to Top