ΣΒΕ : Πρόσκληση σε επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για εργαζόμενους στην ιδιωτική οικονομία

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας για συμμετοχή τους σε επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ο ΣΒΕ, έχει αναλάβει ως δικαιούχος από [...]