Διεθνές Νομισματικό Ταμείο : Τιθάσευση του κύματος αφερεγγυότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Η πανδημία έπληξε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερα σκληρά, εν μέρει επειδή κυριαρχούν σε ορισμένους τομείς έντασης επαφής (contact-intensive sectors), όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και αρκετές μορφές ψυχαγωγίας. Ως αποτέλεσμα, πολλές προηγμένες οικονομίες κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν ένα κύμα πτωχεύσεων, που [...]