Διαλειτουργικότητα και ψηφιοποίηση : Αυτόματη πλέον η έκδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη του e-ΕΦΚΑ

Εδώ και ένα μήνα, από τον Απρίλιο του 2021, πραγματοποιείται με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα η σύσταση νέας επιχείρησης χάρη στη διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων της Υπηρεσίας μιας στάσης με τον e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα έως πρότινος, η σύσταση μιας εταιρείας ολοκληρωνόταν σε [...]