Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Τετάρτη 21 Απριλίου, μια δέσμη μέτρων που έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό σύνολο του σχεδίου της για την πρόσδεση των χρηματοπιστωτικών αγορών με  πολιτικές καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, παρόλο που παραμένουν ερωτηματικά, σχετικά με σειρά αποφάσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Το πακέτο περιλαμβάνει μια πρόταση για νέα εταιρική νομοθεσία σχετικά με τη βιωσιμότητα, η οποία θα αντικαταστήσει την οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική αναφορά (NFRD), και το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο (EU taxonomy climate delegated act), ώστε να διασαφηνισθούν τα κριτήρια που καθορίζουν ποιες οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν πράσινες, ως προς τη συμβολή τους στον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης μια σειρά κανόνων που απαιτούν από τις ελεγκτικές εταιρείες, να συμπεριλάβουν τη βιωσιμότητα τόσο λειτουργικά (ως προς τις διαδικασίες τους) όσο και ως περιεχόμενο των υπηρεσιών τους προς τους πελάτες τους.

Οι αρχικές αντιδράσεις επικεντρώθηκαν στην πρόταση για τη διάδοχη οδηγία του NFRD, που ονομάστηκε Οδηγία Εταιρικής Αναφοράς Βιωσιμότητας (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD).

Το προτεινόμενο πλαίσιο, θα επεκτείνει τα προαπαιτούμενα στοιχεία αναφοράς βιωσιμότητας της ΕΕ σε όλες τις μεγάλες εταιρείες και όλες τις εισηγμένες εταιρείες. Σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 50.000 εταιρείες θα πρέπει να ακολουθούν λεπτομερή πρότυπα αναφοράς για την αειφορία εντός της ΕΕ, σε σύγκριση με τις 11.000 που σήμερα υπόκεινται στο υφιστάμενο καθεστώς.

Η EFRAG θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη των σχεδίων προτύπων , τα οποία θα καλύπτουν τους κινδύνους για τις εταιρείες από περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, αλλά και τις επιπτώσεις των επιχειρήσεων στην κοινωνία και το περιβάλλον – τη λεγόμενη Double Materiality Perspective (Διπλή – υπό την έννοια του ζεύγους – Ουσιώδης Προοπτική).

Η European Fund and Asset Management Association (EFAMA – Ένωση Θεσμικών Επενδυτών) και η BVI, ο Γερμανός ομόλογός της, εξέφρασαν από κοινού την έγκρισή τους για τη σύσταση της CSRD και ζήτησαν την ταχεία έγκρισή της.

«Είναι καλό να βλέπουμε ότι η Επιτροπή της ΕΕ θέλει να υποχρεώσει σημαντικά περισσότερες εταιρείες από ό, τι στο παρελθόν να δημοσιεύσουν τυποποιημένα στοιχεία αειφορίας», δήλωσε ο Thomas Richter, Διευθύνων Σύμβουλος της BVI, προσθέτοντας ότι «αυτό θα ικανοποιούσε μια σημαντική απαίτηση καθιστώντας διαθέσιμες τις συγκρίσιμες πληροφορίες που οι θεσμικοί επενδυτές χρειάζονται για να αξιολογήσουν τη βιωσιμότητα των εταιρειών στόχων.»

Από τεχνικής απόψεως, η εφαρμογή της CSRD θα παρέχει επίσης στους Θεσμικούς και μη επενδυτές τις πληροφορίες συμμόρφωσης τους με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που επιβάλλονται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

«Τα προτεινόμενα υποχρεωτικά, εγγυημένα και ψηφιοποιημένα ευρωπαϊκά πρότυπα αναφοράς βιωσιμότητας θα αποτελέσουν την κύρια πηγή εισροών για τις γνωστοποιήσεις των Θεσμικών Επενδυτών σύμφωνα με τον κανονισμό για τη δημοσιοποίηση της βιώσιμης χρηματοδότησης (SFDR) και τους “πράσινους δείκτες περιουσιακών στοιχείων” που προβλέπει η εφαρμογή του Taxonomy», δήλωσε ο Dominik Hatiar, ειδικός σύμβουλος της EFAMA. «Στο πλαίσιο του σχεδίου πράσινης συμφωνίας και ανάκαμψης της ΕΕ, βλέπουμε την προτεινόμενη οδηγίa, ως βασικό μέσο για βιώσιμες επενδύσεις που ευθυγραμμίζονται με την ταξινόμηση και προσβλέπουμε στη δημοσίευση των πρώτων γνωστοποιήσεων που θα είναι διαθέσιμες την 1η Ιανουαρίου 2024.» κατέληξε.

Μιλώντας χθες στο Φόρουμ ESG του IPE, ο Sven Gentner, αξιωματούχος στο τμήμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Επιτροπής, δήλωσε ότι η ροή πληροφοριών κατά μήκος της επενδυτικής αλυσίδας ήταν βασικός για τον στόχο της Επιτροπής να «ενεργοποιήσει» τον χρηματοπιστωτικό τομέα και να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.

«Η CSRD καθορίζει τους κανόνες αναφοράς για εταιρείες στον πραγματικό κόσμο και με βάση αυτές τις πληροφορίες οι οντότητες που υπόκεινται στο SFDR θα επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες και θα τις μεταβιβάσουν σε συμβούλους και επενδυτές», δήλωσε ο Gentner. Και συμπλήρωσε, πως  «οι χρηματοοικονομικές αγορές πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν τι είναι βιώσιμο ή όχι και το Taxonomy θα παρέχει τη μέθοδο βάση της οποίας αυτές οι πληροφορίες διαβιβάζονται κατά μήκος της αλυσίδας.»

Στην PensionsEurope, ο διευθύνων σύμβουλος Matti Leppälä δήλωσε ότι τα νέα μέτρα που παρουσίασε η Επιτροπή είχαν ως στόχο τη βελτίωση των δεδομένων που πρέπει να παρέχονται σε επενδυτές, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία, και ότι «μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτήν την κανονιστική ανάπτυξη».

«Η προτεινόμενη CSRD περιλαμβάνει υποχρεωτικό έλεγχο των παρεχόμενων πληροφοριών και υποχρεωτική ψηφιακή αναφορά σε [Ευρωπαϊκή Ενιαία Ηλεκτρονική Μορφή] με αντίστοιχη επισήμανση των πληροφοριών βιωσιμότητας χρησιμοποιώντας μια ταξινόμηση που δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί», είπε.

«Άρα, πρέπει να γίνουν πολλά βήματα, αλλά ήδη τώρα μπορούμε να δούμε ότι το σχέδιο δράσης για την αειφόρο χρηματοδότηση της ΕΕ έχει γίνει ένα παιχνίδι αλλαγής για όλους που δραστηριοποιούνται στις χρηματοπιστωτικές αγορές».

Μια ομάδα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των Frank Bold και ShareAction, έκαναν πολλά θετικά σχόλια σχετικά με την πρόταση CSRD, αλλά εξέφρασαν τη λύπη τους για πτυχές που δεν καλύπτουν όλες τις εταιρείες σε τομείς υψηλού κινδύνου. Η Επιτροπή δήλωσε ότι οι μη εισηγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οικειοθελώς τα πρότυπα που θα αναπτυχθούν ειδικά γι’ αυτές.

Πηγή : ipe.com 
By Published On: 23 Απριλίου, 2021Categories: Βιωσιμότητα & ΚαινοτομίαΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Στη δημοσιότητα η οδηγία για την εταιρική αναφορά βιωσιμότητας (CSRD)Tags: , , , , , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!