Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Στη δημοσιότητα η οδηγία για την εταιρική αναφορά βιωσιμότητας (CSRD)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Τετάρτη 21 Απριλίου, μια δέσμη μέτρων που έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό σύνολο του σχεδίου της για την πρόσδεση των χρηματοπιστωτικών αγορών με  πολιτικές καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, παρόλο που παραμένουν ερωτηματικά, σχετικά [...]