Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών : Σύσταση Ψηφιακού Μητρώου συνεργείων, σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, λιπαντήρων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων

Καθορίστηκαν με υπ. απόφαση (Αριθμ. οικ.: 59388/940 ΦΕΚ 5407/Β/20) οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντήρων και των λοιπών συναφών [...]