Πρόγραμμα Business Innovation Greece : Παροχή €13 εκατ. σε επιχειρήσεις από το πρόγραμμα

Μια σημαντική ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν καινοτόμα έργα στους τομείς της πράσινης καινοτομίας στη βιομηχανία, της γαλάζιας ανάπτυξης και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ / ICT) αποκτούν ελληνικές επιχειρήσεις από τους συγκεκριμένους κλάδους. Πρόκειται για τη δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων από [...]