Ευρωπαϊκή Ένωση : Η αγορά εργασίας, το brain drain και η «κυκλική» μετανάστευση

Στις προκλήσεις της μετανάστευσης σε ό,τι αφορά την ανεύρεση εργασίες αναφέρεται έκθεση που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο τονίζει ότι ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο θα ομαλοποιήσει τη μετανάστευση, θα προσελκύσει απαραίτητους εργαζόμενους, θα υπονομεύσει τους διακινητές και θα διευκολύνει [...]