ΣΕΒ : Το ψηφιακό marketing απαραίτητο εργαλείο προβολής και προώθησης μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων

Οι τρόποι που οι επιχειρήσεις μπορούν να προσεγγίσουν νέους πελάτες και να προβληθούν μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες αποτέλεσε το αντικείμενο διαδικτυακής εκδήλωσης με τίτλο «Ψηφιακό marketing: πρακτικά εργαλεία για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις», που πραγματοποίησε ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών σε συνεργασία [...]