Ένωση Ελληνικών Τραπεζών : ενημέρωση του συναλλακτικού κοινού για μια νέα τυπολογία απάτης που έχει εμφανιστεί

Με ανακοίνωση της, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ενημερώνει τους ενδιαφερομένους, σχετικά την εμφάνιση ενός νέου είδους απάτης, σχετιζόμενης με διατραπεζικές συναλλαγές : Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την τυπολογία απάτης που αφορά τηλεφωνικές κλήσεις για «υποτιθέμενη» βλάβη υπολογιστή Η ΕΕΤ ενημερώνει [...]