Διεθνής Οργάνωση Εργασίας : Απολογιστικά στοιχεία και προοπτικές της τηλε-εργασίας

Όσοι εργάζονται από το σπίτι, των οποίων ο αριθμός έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19, χρειάζονται καλύτερη προστασία, σημειώνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)* στην τελευταία έκθεσή της με τίτλο "Working from home.From invisibility to decent work". [...]