Πώς μπορούν οι εταιρείες να σχεδιάσουν καλύτερα την βιώσιμη ανάπτυξη τους ;

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η καθημερινή ζωή όλων των ανθρώπων άλλαξε σημαντικά και η ευημερία έγινε ξαφνικά η πρώτη προτεραιότητα για πολλούς από αυτούς. Είναι, μάλιστα, αναμφισβήτητο ότι η πανδημία έχει ενισχύσει σημαντικά τις βιώσιμες συμπεριφορές και πρακτικές [...]