Οι ευρωπαϊκές τεκτονικές γραμμές που μετακινήθηκαν λόγω της κρίσης

της Sylvie Kauffmann * Η παγκόσμια κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός μοιάζει περισσότερο με κυκλώνα παρά με σεισμό. Δεν αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στο διεθνές παιχνίδι. Η βιαιότητα του σοκ όμως επιτάχυνε τις τάσεις που διαφαίνονταν ήδη στον προ της [...]