Βαρόμετρο ΕΒΕΘ : Αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά προκάλεσε η πανδημία

Σχετική αναστροφή των πολύ αρνητικών τάσεων που καταγράφηκαν τέτοια εποχή πέρυσι - στην έναρξη της πανδημίας -συνεχίζοντας την βελτίωση που είχε διαφανεί τον Σεπτέμβριο, αποτυπώνεται στην Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας “Βαρόμετρο ΕΒΕΘ”, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2021. Το παραπάνω [...]