Μετά-Covid εποχή : Ανάγκη για νέες δεξιότητες και αύξηση των θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης στην Ελλάδα

"Τα νέα μοντέλα εργασίας που διαμορφώθηκαν και αντικατέστησαν σε μεγάλο βαθμό την παραδοσιακή μορφή μόνιμης απασχόλησης, ήταν αποτέλεσμα της αυτοματοποίησης της εργασίας, μια επείγουσα αλλαγή που επιτάχυνε η πανδημική κρίση COVID-19, ανατρέποντας τον κόσμο της εργασίας." Αυτό επισημαίνει η διεθνής [...]