Η πραγματική μάχη για το μέλλον του 5G

Άρθρο από τον Scott Malcomson, foreignaffairs.com, 14 Νοεμβρίου 2019 Στα τέλη Οκτωβρίου, η Γερμανία και η Κίνα ξεκίνησαν την εμπορικού επιπέδου αποκάλυψη του 5G στο κοινό, της υποδομής ασύρματων τεχνολογιών που μετατρέπει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος χρησιμοποιεί [...]