ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το 5s είναι μια τελευταίας γενιάς συνδυαστική εργαλειοθήκη, η οποία στοχεύει στον “καθαρισμό” των απαιτούμενων πόρων της εξυπηρέτησης ενός πελάτη, έτσι ώστε η απόδοση κέρδους ανά κωδικό, να είναι η μέγιστη δυνατή.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Το 5s εφαρμόζεται μέσω ενός contraflow lane (κατεύθυνση αντίθετης ροής), ξεκινώντας τη δόμηση του πλαισίου με την παράδοση του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας στον πελάτη και καταλήγοντας στην αφετηρία της παραγωγικής αλυσίδας, δηλαδή στην ανάλωση του πρώτου παραγωγικού πόρου. Το τελικό παραδοτέο συνδυάζει και τελικά αντιπαραθέτει την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, τόσο από πλευράς πελάτη, όσο και από τη θέση του παραγωγού ή διακινητή.

Έτσι επιτυγχάνεται ένα διττό άμεσο αποτέλεσμα :

  1. ελέγχεται η τιμολογιακή πολιτική (είτε ανά κωδικό πελάτη, είτε ανά κωδικό προϊόντος ή της υπηρεσίας, είτε συνδυαστικά) και ταυτόχρονα
  2. εκκαθαρίζεται η ροή από κόστη και δαπάνες, που έχουν μη παραγωγικό ρόλο.

Συνεπώς το check-up αφαιρεί όποιο προβληματικό έξοδο εντοπίσει.

Αποτέλεσμα :

Μεγαλύτερο μικτό κέρδος εξυγίανση της χρηματοπιστωτικής φυσιογνωμίας της επιχείρησης μεγαλύτερη ποικιλία πηγών χρηματοδότησης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν σχεδιάζεται, υλοποιείται και συντηρείται την Capa Epsilon spPCC μέσω της ειδικευμένης μονάδας Capa Epsilon DiGiLab Team.

 

Ε κ δ ή λ ω σ η  Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς

 

Share This Story, Choose Your Platform!